Jerzy Wygoda
Fot. Adam Kus

Jerzy Wygoda - artysta, fotografik, działacz społeczny, członek i założyciel Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej - Stowarzyszenie Twórców. Urodzony 24 sierpnia 1936 r. w Warszawie. Po wojnie osiadł wraz z rodzicami w Przeworsku gdzie uczęszczał do szkoły i w 1954 roku zdał maturę. Dyplom mgra inż. budownictwa lądowego uzyskał na Politechnice Warszawskiej w 1962 roku. Od tego czasu pracą i miejscem zamieszkania związany był z Rzeszowem. W 1980 r. zdobył uprawnienia instruktora fotografii kategorii I nadane przez Ministra Kultury i Sztuki. Rok później, po zdaniu egzaminu dyplomowego, tytuł mistrza w zawodzie fotograf. W roku 1988 ukończył Fakultatywne Studium Pedagogiczne przy Politechnice Rzeszowskiej, zaś pięć lat później (1993 r.) studia w Wyższym Studium Fotografii w Warszawie.

J. Wygoda jest autorem licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych. Swoje fotografie eksponował na wystawach w kraju i za granicą. Za twórczość fotograficzną, oraz za swój wkład w rozwój fotografii i działalność w środowisku fotograficznym otrzymał liczne nagrody, medale i odznaczenia, między innymi: Złoty Medal „Zasłużony dla Fotografii Polskiej”, Medal 150-lecia Fotografii, odznakę „Zasłużony dla Fotografii Polskiej” a także srebrny i brązowy medal Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych „za twórczość artystyczną w fotografii”.

Wśród prac artysty na szczególną uwagę zasługują fotografie przedstawiające podkarpacką rzeczywistość. Tematem, który często pojawia się w twórczości artysty są stare, często zapomniane cmentarze wojenne. Artysta z niezwykłą uwagą fotografuję cmentarze, a tym samym przekazuje potomnym wycinek przeszłości, o której niewątpliwie powinniśmy pamiętać.

Oprócz fascynacji fotografią krajoznawczą, w dorobku J. Wygody możemy podziwiać także fotografię dokumentacyjną i fotoreportażową. Mimo tak dużej różnorodności gatunkowej w pracach artysty możemy uchwycić jedno przesłanie, charakteryzujące i wyróżniające jego twórczość, a jest nim optymistyczne spojrzenie na świat i codzienność.

W swojej pracy J. Wygoda posługuje się zarówno fotografią w klasycznym wydaniu jak również stosuje techniki fotografii cyfrowej i komputerowej obróbki zdjęć.

Jerzy Wygoda zmiarł 18 października 2021 r.
Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody autora zabronione.

Digitalizacja zdjęć: Pracownia Digitalizacji Zbiorów WiMBP w Rzeszowie.

Współpraca: Barbara Balicka - Wypożyczalnia Muzyczna WiMBP w Rzeszowie.

Realizacja: Barbara Pitera - Dział Komputeryzacji WiMBP w Rzeszowie
WiMBP Rzeszów
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
www.wimbp.rzeszow.pl
Copyright 2013 WiMBP Rzeszów
Wszelkie prawa zastrzeżone