Historia Polonica Ioannis Dłvgossi sev Longini Canonici Cracovien. In Tres Tomos Digesta. [T. 1]

Autor: Długosz, Jan (1415-1480)
Wydawca: Autoritate [et] Sumptibus Herbvlti Dobromilski Edita ; In Officina Ioannis Szeligae
Miejsce wydania: Dobromili
Współtwórca: Szeliga, Jan ( -ca 1637) (druk.) ; Herburt, Jan Szczęsny (1567-1616) (wyd.)
Data wydania: 1615

Zdigitalizowane dzieło krakowskiego kronikarza pochodzi z zasobów Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej, zaś oryginał dzieła przechowywany jest w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.

Konserwację starodruku „Historia Polonica” Jana Długosza ze zbiorów WiMBP w Rzeszowie wykonała Pracownia Konserwacji i Restauracji Zabytkowego Papieru i Skóry „Pagina” w Krakowie.

Zadanie konserwacji dzieła dofinansowano w 2005 roku ze środków Ministerstwa Kultury w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”.

Realizacja: Barbara Pitera - Dział Komputeryzacji WiMBP
WiMBP Rzeszów, 35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
Copyright 2015 WiMBP Rzeszów
Wszelkie prawa zastrzeżone