Licznik odwiedzin
Stronę odwiedzono:
19435 razy

Dokumenty i pisma (oficjalne, urzędowe)


 • Akt - Akt sporządzony w dowód 85. rocznicy istnienia firmy I. Schaitter i Spółka, informujący o wybudowaniu nowego parkanu, 8.07.1909 r.
 • Lista - Lista różnorodnych pism urzędowych, otrzymanych przez firmę I. Schaitter i Spółka, 1922-1947 r.
 • Pismo - Pismo dotyczące spadku wartości monety krajowej
 • Pismo Ignacego - Pismo Ignacego i Ferdynanda Schaitterów do magistratu w Rzeszowie, 22.08.1853 r.
 • Pismo Ignacego Schaittera - Pismo Ignacego Schaittera do Szanownej Ajencyi Krakowskiego Towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń w Rzeszowie w sprawie zmian w ubezpieczeniu, Rzeszów 27.01.1882 r.
 • Pismo - Pismo od Przewodniczącego Komisji Odwoławczej państwowego podatku dochodowego dla województwa lwowskiego, informujące Michała Gottmana o mianowaniu go zastępcą członka Komisji do spraw państwowego podatku dochodowego, Lwów 17.01.1934 r.
 • Pismo z firmy - Pismo z firmy Keil, Flach i Bayer do firmy Tomasz Schaitter i Syn, Opawa 1.12.1828 r.
 • Pismo - Pismo z firmy Franz Staffler z Wiednia do firmy I. Schaitter i Spółka w Rzeszowie, Wiedeń 29.07.1863 r.
 • Pismo z firmy I. Schaitter - Pismo z firmy I. Schaitter i Spółka do c. k. starostwa w Rzeszowie w sprawie udzielenia koncessyi na sprzedaż palonych trunków w naczyniach zamkniętych, Rzeszów [1.01.1911 r.]
 • Pismo z Izby Skarbowej - Pismo z Izby Skarbowej w Rzeszowie wraz z tłumaczeniem, do firmy I. Schaitter i Spółka w sprawie pretensji przedwojennych od Wytwórni Silników Lotniczych w Rzeszowie, 29.04.1950 r.
 • Pismo z magistratu - Pismo z magistratu miasta Rzeszowa do Ignacego Schaittera, Rzeszów 30.03.1831 r. ; 18.07.1836 r.
 • Poświadczenie - Poświadczenie zgłoszenia firmy I. Schaitter i Spółka jako handlującą winem, Rzeszów 22.02.1922 r.
 • Rejestr handlowy - Rejestr handlowy dla firm spółkowych c. k. sądu obwodowego w Rzeszowie od 1863 r., Rzeszów 2.12.1894 r.
 • Wyciąg z rejestru - Wyciąg z rejestru firm spółkowych przy c. k. sądzie obwodowym w Rzeszowie, 16.05.1898 r.
 • Zaproszenie - Zaproszenie dla Michała Gottmana na posiedzenie Zarządu Kongregacji Kupieckiej w Rzeszowie, 28.05.1948 r.
 • Zeznanie do podatku - Zeznanie do podatku osobisto-dochodowego Józefa Schaittera za rok podatkowy 1899, wraz z pismem wyjaśniającym i zestawieniem dochodów i potraceń, Rzeszów 05-06.1899 r.
 • Zeznanie do podatku - Zeznanie do podatku osobisto-dochodowego Ludwika Schaittera za rok podatkowy 1898, Rzeszów 29.01.1898 r.
Kontakt: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
e-mail: biblioteka@wimbp.rzeszow.pl
www.wimbp.rzeszow.pl
Digitalizacja pamiątek:
Pracownia Digitalizacji Zbiorów WiMBP w Rzeszowie
Copyright WiMBP Rzeszów

Kopiowanie i powielanie dokumentów bez zgody WiMBP w Rzeszowie jest zabronione