Licznik odwiedzin
Stronę odwiedzono:
29221 razy

Ludwik Schaitter (1832-1898)

Dokumenty związane z Ludwikiem Schaitterem, kupcem, synem Ignacego.


 • Dokumenty dotyczące Ludwika Schaittera - Dokumenty dotyczące Ludwika Schaittera, 6.04.1872 r., 28.02.1871 r.
 • Dyplom - Dyplom dla Ludwika Schaittera jako czynnego członka Towarzystwa Strzelców, Rzeszów 17.08.1861 r.
 • List do Ludwika Schaittera - List do Ludwika Schaittera od biskupa przemyskiego, Łukasza Ostoi Soleckiego, Przemyśl 11.01.1884 r.
 • Pismo z Magistratu - Pismo z Magistratu kr. miasta obwodowego Rzeszowa skierowane do Ludwika Schaittera, w sprawie prawa rzeczywistego obywatelstwa miasta Rzeszowa, 24.08.1861 r.
 • Pismo z Magistratu - Pismo z Magistratu miasta Rzeszowa informujące o wyborze Ludwika Schaittera na ojca ubogich miejscowych, Rzeszów 15.03.1862 r.
 • Podziękowanie - Podziękowanie dla Ludwika Schaittera z rzeszowskiego Magistratu za pomoc w gaszeniu pożaru w domu Izaaka Sobela, Rzeszów 21.07.1862 r.
 • Świadectwo odbycia praktyk - Świadectwo odbycia praktyki kupiecko-handlowej przez Ludwika Schaittera w firmie Franza Wilhelma w latach 1852-1853, Wiedeń 30.07.1853 r.
 • Świadectwo - Świadectwo odbycia praktyki kupiecko-handlowej przez Ludwika Schaittera w sklepie ojca w latach 1849-1852, Rzeszów 10.07.1852 r. ; 6.09.1852 r.
 • Wyciąg - Wyciąg z opinii komisji poborowej dotyczący Ludwika Schaittera, Rzeszów 4.10.1853 r.
 • Wycinek - Wycinek z nru 21. gazety "Głos Rzeszowski" zawierający podziękowanie Gabrieli Schaitter z d. Tuszyńskiej za udział w pogrzebie jej męża Ludwika Schaittera oraz pomoc podczas jego choroby, Rzeszów 19.05.1898 r.
 • Wycinek - Wycinek z nru 21. gazety "Głos Rzeszowski" zawierający sprawozdanie z posiedzenia Rady miejskiej, podczas którego uczczono pamięć Ludwika Schaittera, 22.05.1898 r.
 • Zaproszenie - Zaproszenie dla Ludwika Schaittera do zostania honorowym członkiem Stowarzyszenia Profesyonistów i Przemysłowców król. miasta Rzeszowa, 23.10.1879 r.
 • Zaproszenie na pogadankę - Zaproszenie na pogadankę wystosowane przez Ludwika Schaittera, Rzeszów 5.10.1865 r.
Kontakt: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
e-mail: biblioteka@wimbp.rzeszow.pl
www.wimbp.rzeszow.pl
Digitalizacja pamiątek:
Pracownia Digitalizacji Zbiorów WiMBP w Rzeszowie
Copyright WiMBP Rzeszów

Kopiowanie i powielanie dokumentów bez zgody WiMBP w Rzeszowie jest zabronione