Licznik odwiedzin
Stronę odwiedzono:
28436 razy

„I. Schaitter i Spółka”

Informacja o projekcie

Niniejsza strona internetowa poświęcona jest jednej z najstarszych i najdłużej działających firm rzeszowskich „I. Schaitter i Spółka”. Powstanie strony jest częścią projektu digitalizacyjnego związanego z cyfryzacją archiwalnych dokumentów i zdjęć będących dokumentacją działalności firmy, której przedstawiciele pojawili się w Rzeszowie w XVIII wieku.

Wśród przedstawicieli znakomitego rodu Schaitterów wyróżnia się przede wszystkim Ignacy Schaitter (1805-1885, zwany Wielkim) – kupiec, entomolog, działacz społeczny, przedstawiciel władz miejskich, Honorowy Obywatel Rzeszowa (1875). Ignacy Schaitter działał, m.in. na rzecz utworzenia linii kolejowej, która przebiegać miała przez Rzeszów, poszerzenia gimnazjum rzeszowskiego, był przedstawicielem Komitetu Opieki nad Cmentarzem Katolickim w Rzeszowie, prezesem Towarzystwa Zaliczkowego i Kredytowego.

Z rodu Schaitterów wyróżnili się także Tomasz (1778-1838), Ludwik (1832-1898, prawnik) oraz Ignacy (1858-1943, lekarz).

Ostatnie lata działalności firmy wiążą się z osobą Michała Gottmana (1881-1972), który kierował firmą do 1949 roku.

Dziękujemy za udostępnienie materiałów Panu Jerzemu Gottmanowi i Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu. Podziękowania za przekazanie pamiątek rodzinnych kierujemy również do Pani Agnieszki Schaitter.

Mamy nadzieję, że strona internetowa będzie unikatowym źródłem informacji i materiałów historycznych do badań nad historią Rzeszowa i regionu począwszy od XVIII, aż do lat 50. XX wieku.

Zapraszamy do lektury tekstu opracowanego w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie na podstawie zdigitalizowanych dokumentów poświęconych firmie „I.Schaitter i Spółka” oraz do wysłuchania wywiadu z Panem Jerzym Gottmanem:

>> Agnieszka Tercha, Agata Rak-Wilczakowska: „I.Schaitter i Spółka. Z dziejów firmy i rodu”, Rzeszów, 2018.

>> Nagranie dźwiękowe wywiadu z Panem Jerzym Gottmanem, Rzeszów, 2018

--------------------------------------------------

Digitalizacja i opracowanie archiwaliów, przygotowanie strony internetowej – Pracownia Digitalizacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie:

- opracowanie materiałów i tekstów: Agata Rak-Wilczakowska, Agnieszka Tercha

- skanowanie: Janusz Górecki

- przygotowanie strony internetowej: Barbara Pitera, współpraca: Joanna Piller

- koordynator projektu: Bożena Janda (17) 86-69-441, mail: bjanda@wimbp.rzeszow.pl

Kopiowanie i powielanie dokumentów bez zgody WiMBP w Rzeszowie jest zabronione.

Kontakt: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
e-mail: biblioteka@wimbp.rzeszow.pl
www.wimbp.rzeszow.pl
Digitalizacja pamiątek:
Pracownia Digitalizacji Zbiorów WiMBP w Rzeszowie
Copyright WiMBP Rzeszów

Kopiowanie i powielanie dokumentów bez zgody WiMBP w Rzeszowie jest zabronione