Kirkuty - macewy jak ludzie

Kolekcja zawiera 42. współczesne fotografie dokumentujące wybrane galicyjskie cmentarze żydowskie.
Kolekcję podzielono na 12 podkolekcji odpowiadających miejscowościom, w których położone są prezentowane kirkuty.

Realizacja: Barbara Pitera - Dział Komputeryzacji WiMBP w Rzeszowie
WiMBP Rzeszów
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
www.wimbp.rzeszow.pl
Copyright 2013 WiMBP Rzeszów
Wszelkie prawa zastrzeżone