Rzeszów - Ostatnich kilka dni

Kolekcja zawiera 330 współczesnych fotografii dokumentujących życie codzienne miasta Rzeszowa.

Realizacja: Barbara Pitera - Dział Komputeryzacji WiMBP w Rzeszowie
WiMBP Rzeszów
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
www.wimbp.rzeszow.pl
Copyright 2013 WiMBP Rzeszów
Wszelkie prawa zastrzeżone