Wielkanoc z turkami

Kolekcja zawiera 39 zdjęć straży grobowych (zwanych „turkami”), wykonanych podczas Świąt Wielkanocnych w latach 2009-2011 na terenie powiatu przeworskiego.

Realizacja: Barbara Pitera - Dział Komputeryzacji WiMBP w Rzeszowie
WiMBP Rzeszów
35-010 Rzeszów, ul. Sokoła 13
www.wimbp.rzeszow.pl
Copyright 2013 WiMBP Rzeszów
Wszelkie prawa zastrzeżone